en en

Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (30. júna 2009) sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za máj 2009, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová,
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.