en en

Komuniké z 24. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (30. septembra 2013) sa uskutočnilo 24. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, september 2013, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu (P3Q-2013), ktorá bola prezentovaná na tlačovej konferencii a bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.

Účelom predmetného opatrenia je aktualizovať druhú časť prílohy opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska, venovanú oblasti kapitálového trhu, a to v kontexte prijatia zákona č. 206/2013 Z. z., prostredníctvom ktorého bude do slovenského právneho poriadku transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/61/EÚ. Opatrenie nadobudne účinnosť 15. októbra 2013.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.