en en

Komuniké z 25. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (15. júna 2010) sa uskutočnilo 25. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Strednodobú predikciu (P2Q-2010), ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS a bola prezentovaná na tlačovej konferencii.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov. Opatrením sa ustanovuje najmä výška poplatku za vykonanie zápisu, zmeny zápisu a zrušenia zápisu v registri vedenom Národnou bankou Slovenska podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

BR NBS schválila materiál ,,Správa o finančnej stabilite za rok 2009″. V Správe sa hodnotia najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňovali domácu finančnú stabilitu v roku 2009. Materiál bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Plán hlavných úloh NBS na 2. polrok 2010.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.