en en

Komuniké z 25. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (28. júla 2009) sa uskutočnilo 25. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Viliama Ostrožlíka.

BR NBS schválila vyhlášku Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Vyhláška nadobudne účinnosť 15. augusta 2009.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní.

Účelom tohto opatrenia je upraviť udeľovanie predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska pre správcovské spoločnosti, otvorené podielové fondy, uzavreté podielové fondy, špeciálne podielové fondy a zahraničné subjekty kolektívneho investovania a zahraničné správcovské spoločnosti.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. októbra 2009.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za máj 2009, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.