en en

Komuniké z 3. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (29. januára 2013) sa uskutočnilo 3. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Aktualizáciu strednodobej predikcie (P4QA-2012), ktorá bude zverejnená na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, január 2013, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.