en en

Komuniké z 32. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (22. septembra 2009) sa uskutočnilo 32. rokovanie Bankovej rady NBS (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Ivana Šramka.

Banková rada NBS prerokovala Strednodobú predikciu NBS (P3Q-2009), ktorá bola prezentovaná na tlačovej konferencii a je publikovaná na internetovej stránke NBS.

Banková rada NBS schválila Analýzu slovenského finančného sektora za prvý polrok 2009. Analýza bude zverejnená na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.