en en

Komuniké z 38. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (3. novembra 2009) sa uskutočnilo 38. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila emisný plán pamätných a zberateľských mincí na roky 2011 – 2015. V uvedených rokoch vydá Národná banka Slovenska tri pamätné dvojeurové mince, dvanásť strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur, štyri strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 20 eur a päť zlatých zberateľských mincí v nominálnej hodnote 100 eur.

Emisný plán bude zverejnený na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka.

Zberateľská minca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Výtvarný návrh mince je dielom Mgr. art. Patrika Kovačovského.

Razbu strieborných zberateľských mincí bude realizovať Mincovňa Kremnica, š.p. a do predaja sa dostanú v marci 2010.

BR NBS schválila Rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie NBS z 25. novembra 2008 č. 9/2008 o podmienkach účasti v TARGET2-SK a Rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie NBS z 25. novembra 2008 č. 10/2008 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.