en en

Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (10. februára 2009) sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila pravidelnú Správu o plnení a postupe príprav na zavedenie eura v NBS a Interný plán NBS na zavedenie eura. V súčasnosti prebieha finálna fáza implementácie konkrétnych úloh v rámci zavedenia eura v NBS a SR, pričom všetky úlohy sa napĺňajú v súlade s Interným plánom NBS na zavedenie eura a Národným plánom zavedenia eura v SR.


Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.