en en

Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (12. 2. 2019) sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Multilaterálnu dohodu medzi Európskou centrálnou bankou a Národnou bankou Slovenska o praktických postupoch na výmenu informácií podľa článku 57a ods. 2 smernice (EÚ) 2015/849.

BR NBS schválila Multilaterálne memorandum o porozumení ohľadom konzultácií, spolupráce a výmene informácií medzi príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov EHP a príslušným britským orgánom dohľadu The Financial Conduct Authority (United Kingdom).

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.