en en

Komuniké z 8. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (10. marca 2009) sa uskutočnilo 8. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Viliama Ostrožlíka.

BR NBS prerokovala a schválila Komunikačnú stratégiu do roku 2011. Znenie Komunikačnej stratégie bude zverejnené na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Správu o realizácii investičnej politiky v oblasti devízových rezerv za rok 2008.

BR NBS udelila predchádzajúci súhlas s Dodatkom č. 3 Štatútu Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.