en en

Komuniké z 8. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (5. apríla 2016) sa uskutočnilo 8. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2015.

BR NBS schválila rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK, rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 8/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK a rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov.

BR NBS schválila rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 9. júna 2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska a rozhodnutie Národnej banky Slovenska o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.