en en

Komuniké zo 14. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (28. apríla 2009) sa uskutočnilo 14. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Viliama Ostrožlíka.

BR NBS schválila Analýzu slovenského finančného sektora za rok 2008, ktorá bude zverejnená na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Správu o ekonomickom vývoji za marec 2009, ktorá bude zverejnená na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala Správu o činnosti a hospodárení Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie za rok 2008 a  na základe návrhu jeho zriaďovateľa podľa ustanovenia § 68 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla, že príspevok na činnosť Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie sa v roku 2009 nebude platiť, a to vzhľadom na dostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich období.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.