en en

Komuniké zo 14. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (30. marca 2010) sa uskutočnilo 14. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za február 2010, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Strednodobú predikciu (P1Q-2010), ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS a bola prezentovaná na dnešnej tlačovej konferencii.

BR NBS schválila Analýzu slovenského finančného sektora za rok 2009. Analýza bude zverejnená na internetovej stránke NBS a dňa 12. apríla 2010 bude prezentovaná na tlačovej konferencii NBS.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.