en en

Komuniké zo 4. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (3. februára 2009) sa uskutočnilo 4. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila aktualizáciu predikcie P4Q-2008 – odhad vývoja základných makroekonomických ukazovateľov na rok 2009. Národná banka Slovenska vypracovala Aktualizáciu prognózy P4Q-2008 mimo štandardného predikčného procesu, vzhľadom na zmenu predpokladov, ktoré boli zapracované v prognóze P4Q v novembri 2008. Aktualizácia predikcie bude zverejnená na internetovej stránke NBS. Nasledujúca prognóza bude zverejnená koncom prvého štvrťroka 2009.


Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.