en en

Komuniké zo 42. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (8. decembra 2009) sa uskutočnilo 42. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2010. Na rok 2010 sa rozpočtuje prevádzková strata banky v objeme 61 mil. eur. Rozpočet investícií sa plánuje vo výške 7 mil. eur a rozpočet emisie obeživa v objeme 15 mil. eur.

BR NBS schválila materiál Makroprudenciálna analýza slovenského bankového sektora – september 2009. Analýza bude zverejnená na internetovej stránke NBS a bude publikovaná štvrťročne.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.