en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (14. júla 2015) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – júl 2015, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá.
Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra
a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je výtvarník Štefan Novotný.
Strieborné zberateľské euromince vyrazila Mincovňa Kremnica, štátny podnik a do predaja sa dostanú v októbri 2015.

Jana Kováčova
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.