en en

Pripravovaná nová emisia

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 €
Fráter Cyprián z Červeného Kláštora – 300. výročie narodenia

Termín emisie: 10. júna 2024

Náklad: 4 050 kusov v bežnom vyhotovení
9 150 kusov v proof vyhotovení


Autor výtvarného návrhu: Mgr. art. Roman Lugár

Bankovky a mince, Pripravovaná nová emisia
Bankovky a mince, Pripravovaná nová emisia