en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (9. júna 2009) sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady NBS (BR NBS) pod vedením viceguvernéra NBS Viliama Ostrožlíka.

Banková rada NSB schválila oznámenie o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia udalostí zo 17. novembra 1989.

Pamätná eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná 2-eurová obehová eurominca a po jej vydaní do obehu v novembri 2009 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny. Jeden milión obehových euromincí vyrazí Mincovňa Kremnica, š.p.

Banková rada NBS schválila návrh zákona o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona transponuje predovšetkým smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu, pričom dochádza k harmonizácii právnych poriadkov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru v oblasti poskytovania platobných služieb v menách členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Harmonizáciou právnych poriadkov dochádza k zjednoteniu práv a povinností pri poskytovaní a používaní platobných služieb, ako aj ďalších práv a povinností napríklad pri riešení sporov. Zároveň návrh zákona vymedzuje podmienky na vznik a podnikanie novej kategórie poskytovateľov platobných služieb – tzv. platobným inštitúciám, ktoré najmä okrem bánk a pobočiek zahraničných bánk budú poskytovať platobné služby.

Návrh zákona ďalej vymedzuje podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov a podmienky na vznik a podnikanie inštitúcií elektronických peňazí.

Návrhom zákona sa zrušuje zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. novembra 2009.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.