en en

Komuniké z 8. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (27. 3. 2018) sa uskutočnilo 8. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, marec 2018, ktorý bude publikovaný v elektronickej forme na internetovej stránke NBS. Súčasťou mesačného bulletinu sú aj Správa o medzinárodnej ekonomike a Správa o ekonomike SR, ktoré budú zverejnené v elektronickej forme ako samostatné publikácie.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P1Q2018 a schválila Stanovisko Bankovej rady NBS k Strednodobej predikcii P1Q-2018.

BR NBS schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2017, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.