en en

Správy o medzinárodnej ekonomike a ekonomike SR

Od 1. 1. 2020 sa Správa o medzinárodnej ekonomike a Správa o ekonomike SR nespracúvajú.

Správa o medzinárodnej ekonomike

Správa o medzinárodnej ekonomike

Správa o medzinárodnej ekonomike prinášala na štvrťročnej báze stručné hodnotenie ekonomického vývoja v globálnej ekonomike, vývoj cien komodít a zároveň hodnotenie ekonomického vývoja USA, eurozóny a krajín Vyšehradskej štvorky (V4) okrem Slovenska (Česká republika, Maďarsko a Poľsko).

December 2019 Správa o medzinárodnej ekonomike
September 2019 Správa o medzinárodnej ekonomike
Jún 2019 Správa o medzinárodnej ekonomike
Marec 2019 Správa o medzinárodnej ekonomike
December 2018 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
September 2018 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
Jún 2018 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
Marec 2018 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
December 2017 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
September 2017 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
Jún 2017 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
Marec 2017 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
December 2016 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
September 2016 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
Jún 2016 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
Marec 2016 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
December 2015 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
September 2015 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
Jún 2015 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub
Marec 2015 Správa o medzinárodnej ekonomike ePUB Epub

Správa o ekonomike SR

Správa o ekonomike SR

Táto štvrťročná správa poskytovala rozsiahlu analýzu slovenskej ekonomiky na základe najnovších zverejnených údajov o štruktúre HDP, príjmoch a výdavkoch domácností, mzdách, produktivite práce, zamestnanosti, nezamestnanosti a finančných výsledkoch.

December 2019 Správa o ekonomike SR
September 2019 Správa o ekonomike SR
Jún 2019 Správa o ekonomike SR
Marec 2019 Správa o ekonomike SR
December 2018 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
September 2018 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
Jún 2018 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
Marec 2018 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
December 2017 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
September 2017 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
Jún 2017 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
Marec 2017 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
December 2016 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
September 2016 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
Jún 2016 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
Marec 2016 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
December 2015 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
September 2015 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
Jún 2015 Správa o ekonomike SR ePUB Epub
Marec 2015 Správa o ekonomike SR ePUB Epub