en en

Komuniké z 9. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (26. marca 2013) sa uskutočnilo 9. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu (P1Q-2013), ktorá bude prezentovaná na tlačovej konferencii, a Mesačný bulletin NBS, marec 2013. Materiály budú publikované na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Správu o činnosti dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2012.

BR NBS schválila oznámenia o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej.

Zberateľská minca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej mince je výtvarník Karol Ličko.

Razbu strieborných zberateľských mincí realizuje Mincovňa Kremnica, štátny podnik a do predaja sa dostanú v auguste 2013.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.