en en

10 rokov eura na Slovensku

Prínosy eura po 10 rokoch

Desať rokov od prechodu Slovenska na euro možno konštatovať, že spoločná mena priniesla viacero pozitívnych dopadov:

 • Euro podporuje cenovú stabilitu na Slovensku. Prechod na euro v roku 2009 mal zanedbateľný vplyv na ceny. Za 10 rokov od zavedenia eura bola priemerná ročná inflácia na Slovensku iba 1,3 %.
 • Transakčné náklady pri zahraničnom obchode a turistike klesli, čím firmy a obyvatelia usporia cca 0,3 % HDP ročne. Slovensko tak usporilo viac ako 200 miliónov eur ročne.
 • Euro pomohlo zvýšiť slovenský vývoz podľa odhadov až o 10 %.
 • Odstránilo sa kurzové riziko pri zahraničnom obchode s eurozónou.

Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer si 69 % Slovákov myslí, že euro je dobré pre ich krajinu. Výsledky prieskumu tiež ukázali, že Slováci si na platenie touto menou zvykli. Až 90 % z nich uviedlo, že platby eurovými bankovkami sú pre nich úplne jednoduché.

Slovenské peniaze v obehu

Ku koncu decembra 2018 zostalo v obehu 18,77 mil. ks slovenských bankoviek v hodnote 2,16 mld. Sk (71,7 mil. eur).

 • V peňažnom obehu zostalo približne 1,42 % z hodnoty slovenských bankoviek v obehu.
 • V priemere na 1 obyvateľa pripadajú ešte stále 3 až 4 slovenské bankovky v hodnote 397 Sk (13,2 eur).
 • Za rok 2018 sa v NBS uskutočnilo približne 3700 výmen slovenských bankoviek za eurá.
 • Z obehu sa za rok 2018 vrátilo takmer 50 tis. kusov slovenských bankoviek v hodnote viac ako 27 mil. Sk.
 • Slovenské bankovky a slovenské pamätné mince sa naďalej v NBS vymieňajú bezplatne a bez časového obmedzenia.

Aktivity NBS k 10. výročiu eura

Národná banka Slovenska pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike plánuje nasledovné aktivity:

 • Na budove ústredia NBS bude od 1. januára 2019 počas 10 dní symbolicky vysvietený znak € a číslica 10.
 • NBS vydá striebornú zberateľskú mincu v hodnote 10 eur.
 • NBS organizuje medzinárodnú odbornú konferenciu k 10. výročiu eura.
 • Zástupcovia NBS vycestujú v roku 2019 do 10 škôl v rôznych regiónoch Slovenska, aby so študentmi diskutovali o eure a finančnej gramotnosti.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Už 10 rokov s €urom!

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.