en en

2. januára 2014 končí výmena slovenských mincí

Národná banka Slovenska upozorňuje širokú verejnosť, že posledným dňom výmeny slovenských obehových mincí za eurá je 2. január 2014. Po tomto termíne nebude už výmena slovenských mincí možná.

Pokiaľ majú občania záujem vymeniť mince bývalej slovenskej koruny, môžu tak urobiť každý pracovný deň od 7.30 h do 12.00 h v ústredí Národnej banky Slovenska alebo na piatich expozitúrach NBS v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, v Košiciach a v Poprade.

NBS zároveň dáva do pozornosti, že slovenské bankovky, ako aj pamätné slovenské mince, sa dajú vymeniť za eurá bez časového obmedzenia.

V obehu sa nachádza ešte viac ako 19 mil. ks bankoviek v hodnote 2,4 mld. Sk, približne 391,4 mil. ks obehových mincí v hodnote 718,9 mil. Sk a 933,7 tis. ks slovenských pamätných mincí v hodnote 698,8 mil. Sk. Hodnota slovenských peňazí v obehu je 3,82 mld. Sk.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.