en en

28. január 2008 - oficiálny začiatok SEPA v krajinách eurozóny

Dňa 28. januára 2008 dosiahol projekt SEPA (Single Euro Payments Area – jednotná oblasť platieb v eurách) významný medzník. V pätnástich krajinách eurozóny začali banky poskytovať prvý SEPA platobný nástroj, ktorými sú bezhotovostné úhrady. Základným poslaním celého projektu je faktické zrušenie hraníc pre uskutočňovanie bezhotovostných platieb v mene euro. Spoločný priestor sa bude postupne rozširovať o ďalšie európske krajiny, až napokon ho budú vytvárať všetky krajiny Európskej únie a navyše Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko.

SEPA je oblasť, v ktorej budú môcť spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty zasielať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Klienti bánk teda získajú možnosť realizovať bezhotovostné platby v rámci celej eurozóny rovnako rýchlo, bezpečne a jednoducho, ako je to v súčasnosti v prípade domácich platieb.

V rámci SEPA sú všetky euro platby považované za domáce a ich realizácia prebehne pomocou jednotných platobných nástrojov. SEPA predstavuje ďalší veľký krok smerom k európskej integrácii a k využitiu potenciálu jednotného trhu v Európe. Na kompatibilitu so SEPA sa pripravuje tiež slovenský bankový sektor, ktorý bude v budúcnosti rovnako poskytovať tieto jednotné platobné nástroje. Riadiacim orgánom pre zavedenie SEPA v Slovenskej republike je Výbor pre SEPA, ktorý je zložený zo zástupcov Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií SR, Slovenskej bankovej asociácie, komerčných bánk, Štátnej pokladnice, Slovenskej pošty, zástupcov zamestnávateľov, ako aj spotrebiteľov.

Základným dokumentom, z ktorého vychádza implementácia SEPA platobných nástrojov na Slovensku je Rámcový implementačný plán – Zavedenie SEPA v SR.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.