en en

365 dní do eurozóny – striháme meter

Symbolický meter, ktorý odpočítava dni zostávajúce do plánovaného vstupu Slovenska do eurozóny začal dnes strihať splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura Igor Barát.„Slovensko má veľmi jasný a realistický plán aj dátum prijatia eura. Plníme všetky dôležité termíny, ku ktorým sme sa zaviazali a verím, že už o 365 dní sa nám ako prvej krajine v našom regióne zjednoduší cestovanie, cezhraničný obchod staneme sa súčasťou klubu hospodárskej stability – eurozóny.“ – povedal pri strihaní metra Igor Barát.

Posledných 365 dní pred vstupom Slovenska do eurozóny bude sprevádzať niekoľko ďalších dôležitých termínov, ktorými sú: udržateľné splnenie maastrichtských kritérií do apríla 2008 (kritérium cenovej stability – inflácie, kritérium úrokových sadzieb, fiškálne kritérium, kritérium kurzovej stability), konvergenčné správy Európskej komisie a Európskej centrálnej banky v máji 2008, definitívne rozhodnutie Rady EÚ a stanovenie pevného konverzného kurzu v júli 2008, začiatok povinného duálneho zobrazovania cien v auguste 2008, potrvá do konca roku 2009, začiatok predzásobenia komerčných bánk a obchodov eurovými bankovkami a mincami od septembra 2008, zavedenie eura v hotovostnom aj bezhotovostnom obehu 1.1.2009, v hotovosti bude možné platiť korunami až do 16.1.2009.

Podrobné informácie o plánovanom vstupe Slovenska do eurozóny nájdu záujemcovia aj na nedávno spustenej internetovej stránke http://www.euromena.sk

Foto

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.