en en

Aj Národná banka Slovenska sa zapája do celosvetového boja proti zmene klímy

Koalícia odhodlaných – asi tak by sa dal preložiť neoficiálny názov skupiny centrálnych bánk a úradov dohľadu, ktoré sa zaoberajú podporou financovania na riešenie vplyvov klimatických zmien. Oddnes je jej členom aj Národná banka Slovenska. Jej oficiálny názov znie Skupina pre zelenší finančný systém (Network for Greening the Financial System – NGFS). Analyzuje riziká, ale aj príležitosti, ktoré čakajú krajiny pri prechode na nízkouhlíkovú ekonomiku v dôsledku zmeny klímy.

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír pri tejto príležitosti povedal: „Som hrdý, že sa Národná banka Slovenska stala súčasťou koalície odhodlaných. Ekologicky udržateľná budúcnosť bude závisieť od toho, ako dokážeme spravovať riziká a mobilizovať kapitál pre zelené a nízkouhlíkové investície.“

Členom spomínanej koalície je dnes 46 centrálnych bánk a deväť pozorovateľov. Pre Slovensko je to výborný komunikačný kanál pre jednu z najpálčivejších tém súčasnosti. Účasť NBS v skupine schválili členovia NGFS jednomyseľne. Podľa predsedu skupiny Franka Eldersona ich s Národnou bankou Slovenska spája spoločné presvedčenie, že najlepšou zárukou úspechu je to, ak centrálne banky zladia svoje reakcie na celosvetové výzvy, ktoré zmena klímy predstavuje.

O dôležitosti témy klimatickej zmeny svedčí aj fakt, že dominovala aj nedávnemu výročnému zasadnutiu Medzinárodného menového fondu.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.