en en

(Aj) vďaka Schumanovi máme dvere do Európy otvorené

Robert Schuman je považovaný za jedného zo zakladateľov Európskej únie. Už v roku 1948 začal koncipovať budúci vzhľad Európy a neskôr sa jeho snahy začali nazývať Schumanov plán.

Je po ňom pomenovaný aj mobilitný projekt, tzv. Schuman Programme, ktorý umožňuje zamestnancom Európskeho systému centrálnych bánk, teda aj zamestnancom NBS, vyskúšať si na obdobie 6-9 mesiacov prácu v inej centrálnej banke.  Program poskytuje jedinečnú príležitosť získať praktické skúsenosti v novom prostredí, pracovať na konkrétnych projektoch v iných bankách a prispievať k spoločnej kultúre a užšej spolupráci v rámci systému.

Vlani sa NBS do projektu zapojila premiérovo. Jednou z prvých účastníčok bola Karina Patay, ktorá v NBS pôsobí ako hlavná inšpektorka dohľadu aj Marcel Barmeier, ktorý, naopak, oddelenie bankového dohľadu Rakúskej národnej banky „vymenil“ na pár mesiacov za Národnú banku Slovenska.

Karina Patay odišla do Belgickej národnej banky, kde pracovala na oddelení štatistiky. “Podieľala som sa na projekte s názvom SALSA (Statistical database administration lifecycle using SDMX artefacts). V rámci projektu sme pracovali na prepracovaní databázy, ktorá obsahuje štatistické údaje pre interných a externých používateľov,“ povedala Karina Patay.

(Aj) vďaka Schumanovi máme dvere do Európy otvorené
Karina Patay pred Belgickou národnou bankou

Marcel Barmeier pôsobil na oddelení menovej politiky odboru ekonomických a menových analýz NBS. „Podieľal som sa na výskumnom projekte, ktorý hodnotil vplyvy cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO) na bankový sektor na Slovensku. Som veľmi rád, že som mohol prispieť k pochopeniu toho, ako fungujú nástroje menovej politiky, čo je kľúčové pre fundované rozhodovanie o menovej politike,” opísal svoju náplň práce v NBS Marcel Barmeier a dodal: „Poznatky z inej centrálnej banky umožňujú rozšíriť chápanie zraniteľnosti bánk v neistom makroekonomickom prostredí.“

Okrem novej pracovnej náplne sa obaja stretli aj s novými kolegami. „Veľmi pozitívnou skúsenosťou z prvých týždňov môjho pobytu bolo srdečné privítanie od kolegov. Veľmi ma podporovali a pomohli mi pri zorientovaní sa v novom prostredí,” odpovedal Marcel.

(Aj) vďaka Schumanovi máme dvere do Európy otvorené
Marcel Barmeier v Átriu NBS
(Aj) vďaka Schumanovi máme dvere do Európy otvorené
Marcel s kolegami

Záujem a pozitívnu odozvu od kolegov z NBS v rozhodnutí okúsiť prácu v Belgicku zažila aj Karina Patay: „Samotné prihlásenie vyžaduje súhlas vedúcej oddelenia a riaditeľky odboru. Musím povedať, že som dostala skvelú podporu z ich strany, keďže to tiež pokladali za skvelú príležitosť nazbierať nové skúsenosti a priniesť niečo nové k nám. Rovnako ich zaujímali aktivity, do ktorých som sa zapojila, keďže som mala možnosť prihlásiť sa na štyri rôzne projekty.“

Účasť na projekte prináša nové pracovné skúsenosti aj možnosť okúsiť novú krajinu, jej kultúru či spoznať jej jazyk. „Zatiaľ čo kurz slovenského jazyka na začiatku programu bol veľmi nápomocný, moji kolegovia boli veľmi milí a pomohli mi prekonať zostávajúce komunikačné bariéry,“ povedal o svojich skúsenostiach so slovenským jazykom Marcel Barmeier.

Karina svoje začiatky s francúzskym jazykom opísala tiež pozitívne: „Počas prvých týždňov projektu som mala intenzívny kurz francúzskeho jazyka. Z pobytu som si teda odniesla jeho základy, zlepšenie komunikácie v anglickom jazyku ale aj pracovné skúsenosti v oblasti project & data managementu.“

(Aj) vďaka Schumanovi máme dvere do Európy otvorené
Karina Patay vo svojej kancelárii

So svojimi skúsenosťami s prácou v Banca d’Italia sa podelil aj expert data manažmentu NBS Michal Volešíni, ktorý projekt absolvoval v rámci prvého ročníka. Pozrite si jeho video:

Michal Volešíni hodnotí s odstupom času svoju skúsenosť s absolvovaním Schuman programme iba kladne. „Je to skvelá príležitosť ako zažiť inú, aj pracovnú, kultúru. Je to veľké vytrhnutie z komfortnej zóny, pretože si musíte nájsť ubytovanie, čo je v cudzej krajine vždy relatívne ťažký oriešok. Ale inštitúcia, do ktorej idete, vám bude maximálne nápomocná a odporučí oblasti, po ktorých je dobré sa poobzerať. Veľké plus jednoznačne je, že prvé dva týždne absolvujete intenzívny kurz jazyka štátu, do ktorého idete a vedzte, že keď sa každý deň rozprávate iba v cudzom jazyku šesť hodín denne, začne sa to na vás lepiť ani neviete ako. Čo sa týka samotnej pracovnej skúsenosti, tak je veľmi zaujímavé sledovať rôzne pohľady a zvyky, ktoré fungujú a sú zaužívané. Čo my na Slovensku považujeme za samozrejmé, často v inej kultúre samozrejmé nie je. A naopak. Myslím, že táto skúsenosť ma naučila najmä veľkej trpezlivosti a hlavne porozumenia aj v súkromnom živote.“

Na záver Michal povzbudil všetkých kolegov, ktorí premýšľajú nad zúčastnením sa na výmennom programe: ,,Je to skvelá príležitosť ako lepšie spoznať samého seba a posunúť sa či už kariérne, alebo aj ľudsky. Život v cudzej krajine je veľmi rozmanitý, zaujímavý, ale občas aj náročný a je iba na účastníkovi, čo si z toho zoberie. Určite netreba zabúdať, že tráva na druhej strane nie je vždy zelenšia a tak ako naša krajina má svoje problémy, má ich aj každá iná.“

Svoju čerstvú skúsenosť s prácou v Národnej banke Slovenska hodnotí pozitívne aj Alicia Aguilar, ktorá prišla zo Španielskej národnej banky v rámci tohtoročného projektu: ,, Srdečným prijatím moji noví kolegovia prispeli k hladkej integrácii v NBS. Za pár týždňov som sa veľa naučila o projektoch na oddelení  menovej politiky a zároveň som mala možnosť asistovať aj na výskumných seminároch, na ktorých participovali účastníci  z iných centrálnych bánk.“

(Aj) vďaka Schumanovi máme dvere do Európy otvorené

Alicia Aguilar s kolegami v NBS

Odbor ekonomických a menových analýz privítal tento rok Katharinu Maier, ktorá na deväť mesiacov vymenila Nemeckú centrálnu banku za NBS. ,,Moja domáca inštitúcia vníma účasť v Schuman Programme veľmi pozitívne. V tejto výmene vidia hodnotu nielen pre môj osobný a profesionálny rozvoj, ale tiež ako príspevok k posilneniu spolupráce a porozumenia v rámci eurozóny.“

Účasť na projekte podľa Kathariny podčiarkuje dôležitosť celoeurópskeho kontextu, v ktorom každý národ, veľký alebo malý, zohráva kľúčovú úlohu: „Práca v NBS ponúka hlboký pohľad na dynamiku menšej členskej krajiny EÚ. Tu zažívam, ako kľúčové ekonomické procesy fungujú v užšom a agilnejšom rámci, čo je cenným doplnkom mojich skúseností v Nemecku.“

(Aj) vďaka Schumanovi máme dvere do Európy otvorené

Katharina Maier pred budovou NBS

Národná banka Slovenska je otvorená projektom,  ktoré napomáhajú pracovnému či osobnostnému rozvoju zamestnancov. Praktické skúsenosti, ktoré nadobúdajú, napríklad aj počas Schumanovho programu, sú obohatením nielen pre samotných účastníkov, ale aj pre fungovanie banky či Eurosystému.

Ak máte aj vy záujem o stáž alebo v prácu v NBS, neváhajte a ozvite sa nám na kariera@nbs.sk, alebo sledujte


Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie notifikácií o ďalších blogoch sa prihláste do mailing listu NBS.