en en

Aké by boli ekonomické dopady zákazu nedeľného predaja?

  • Predavačom v nedeľu by klesol príjem o 10% a niektorí by stratili zamestnanie.
  • 87% nedeľných pracovníkov nepracuje v obchode a opatrenie by sa ich netýkalo.
  • Spotrebitelia by dokázali rozložiť svoje nákupy na iné dni, zvýšili by sa najmä nákupy v sobotu a v pondelok.
  • Väčšina obchodníkov by ušetrila na prevádzkových nákladoch

Otázka, či by sme mali mať obchody otvorené aj v nedeľu sa vracia už niekoľkýkrát do verejnej debaty. Keďže táto téma sa týka takmer všetkých a prirodzene názory na správnosť tohto kroku sa môžu rôzniť, radi by sme vniesli do tejto diskusie niekoľko striktne vecných, ekonomických argumentov.

Aké by boli ekonomické dopady zákazu nedeľného predaja?
Pracovníci v nedeľu

Predavači v maloobchode, ktorí zvyknú stáť za pultmi aj v nedeľu tvoria iba 13% všetkých nedeľných pracovníkov. Ďalšími významnými zamestnávateľmi nedeľnej pracovnej sily sú napríklad priemysel, zdravotníctvo, doprava a ďalšie. S nedeľnou prácou sa najčastejšie stretávajú zamestnanci v ubytovaní a stravovaní (70% z nich) [1]. Väčšiny nedeľných pracovníkov by sa tak zákaz nedeľného predaja netýkal.

Bez nedeľných príplatkov (zo zákona najmenej 3,58 eur za hodinu) by zamestnanci v predajniach zarobili približne o 10% menej než predtým. Analýzy [2] údajov na úrovni jednotlivcov ukazujú, že podiel mzdy zarobenej nedeľnou prácou v rôznych typoch maloobchodných prevádzok predstavuje 10 až 19%. Časť vypadnutého zárobku s príplatkami by však zamestnanci mohli kompenzovať prácou v sobotu, alebo v iných neštandardných pracovných dobách. Menej šťastne by dopadli nedeľní predavači, ktorí by prišli o prácu, spomínaná analýza počíta so zánikom 1700 takýchto pracovných miest. V súčasnej situácií previsu voľných pracovných miest však možno predpokladať, že by si takto uvoľnená pracovná sila dokázala relatívne rýchlo nájsť alternatívne zamestnanie.

Spotrebitelia

Väčšina domácností by vnímala zatvorenie predajní v nedeľu ako obmedzenie ich nákupných možností. Zatvorenie obchodov počas štátnych sviatkov od júna 2017 ukázalo, že výpadok nákupov cez sviatky sa čiastočne kompenzoval silnejšou nákupnou aktivitou v dňoch pred a po sviatkoch (Graf 1).

Aké by boli ekonomické dopady zákazu nedeľného predaja?
Graf 1. Maloobchodné tržby počas sviatkov podľa eKasy (denné tržby v mil. EUR)

Keďže aktuálne diskutovaný zákaz by sa týkal každej nedele, nielen zriedkavých 15 štátnych sviatkov ročne, ľudia by si lepšie zvykli a prispôsobili by svoje nákupné správanie. Navyše v nedeľu nakupujeme výrazne menej, než v iných dňoch týždňa. Potvrdzujú to údaje z eKasy (Graf 2), ako aj záznamy z čítačiek čiarových kódov z jednej veľkej sieti supermarketov na Slovensku (Graf 3). V obidvoch prípadoch tvoria nedeľné tržby zhruba polovicu obratu najintenzívnejších nákupných dní, ktorými sú piatok a sobota. Existuje teda predpoklad, že už v súčasnosti čiastočne kompenzujeme nedeľné nákupy nákupmi v piatok a v sobotu.

V dlhom období preto očakávame, že objem spotreby by sa v dôsledku opatrenia významnejšie neznížil a ľudia by naplánovali svoje nákupy na iné dni. Krátkodobo môžeme počítať s väčšími tlačenicami v obchodoch v piatok, sobotu a pondelok.

Aké by boli ekonomické dopady zákazu nedeľného predaja?
Graf 2. Denné maloobchodné tržby podľa eKasy (% týždňových tržieb)
Aké by boli ekonomické dopady zákazu nedeľného predaja?
Graf 3. Početnosť nákupov podľa pokladničných čítačiek v supermarketoch (% týždňových hodnôt)
Obchodníci

Pre väčšinu obchodov by znamenali stiahnuté rolety v nedeľu úspory na nákladoch, predovšetkým mzdových, ale aj energetických. Fixným nákladom, ako napríklad nájom, by sa však nevedeli príliš vyhnúť. Preto veľké a ziskovejšie predajne by z toho vyšli výhodnejšie a malé špecializované predajne by získali menej alebo aj zaznamenali stratu. Tomu nasvedčujú aj skúsenosti z tých krajín Európy, kde je nedeľný predaj zákonom obmedzený. Často platia rozsiahle výnimky [3] podľa otváracej doby, sezóny, turistických oblastí a regiónov, alebo typu a veľkosti predajní.


Referencie

[1] Peter Tóth, Matej Vanko. Kto pracuje v nedeľu? Analytický komentár NBS č. 103, 7. apríla 2021. https://www.nbs.sk/_img/documents/_komentare/analytickekomentare/2021/ak103_kto_pracuje_v_nedelu.pdf

[2] Kristína Gardoňová, Zuzana Zavarská. V siedmy deň (povinne) odpočívaj. Komentár Inštitútu pre stratégie a analýzy, Úrad vlády SR, 29. júla 2020. https://www.vlada.gov.sk/data/files/7917_v-siedmy-den-povinne-odpocivaj.pdf?csrt=8144837795982455498

[3] Petra Ďurinová. Predaj v nedeľu v krajinách EÚ, Nórsku, na Islande a v Spojenom kráľovstve. Infografika Odboru Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR, 2023. https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=506709

Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie notifikácií o ďalších blogoch sa prihláste do mailing listu NBS.