en en

Aký moderný je slovenský finančný trh? NBS zmapovala využívanie inovácií

Moderné technológie umožňujú poskytovať finančné produkty a služby novými spôsobmi, ktorú sú efektívnejšie a priateľskejšie ku klientom. Pokiaľ chcú finančné inštitúcie udržať krok s rýchlo sa meniacou dobou, neostáva im nič iné, iba inovovať. Niektoré z nich sú k finančným inováciám otvorené viac, iné menej, rovnako aj niektoré sektory finančného trhu sú „inovatívnejšie“, iné sú naopak konzervatívnejšie. Doteraz však na Slovensku chýbal ucelený pohľad na využívanie inovácii na finančnom trhu. Toto sa rozhodla zmeniť Národná banka Slovenska, keď koncom roka 2020 uskutočnila dotazníkový prieskum o tom, ako využívajú inovácie spoločnosti, ktoré dohliada NBS. Do prieskumu sa zapojilo 53 subjektov zo všetkých hlavných sektorov finančného trhu.

Hlavné zistenia z prieskumu:

  • 57 % respondentov využíva cloud
  • 40% respondentov umožňuje klientom využívať finančné služby bez fyzickej návštevy obchodného miesta
  • 32 % respondentov ponúka klientom možnosť využívať mobilnú aplikáciu
  • 17 % respondentov sa venuje analýze veľkých dát (Big Data)
  • 10 % respondentov využíva dáta o klientoch zo sociálnych sietí
  • 6 % respondentov využíva umelú inteligenciu (AI)
  • 4% respondentov ponúkajú svojím klientom služby súvisiace s kryptoaktívami
  • 0 % respondentov využíva blockchain a smart kontrakty
  • najinovatívnejšie sú subjekty zo sektora bankovníctva a platobných služieb

NBS plánuje tento prieskum každoročne opakovať, aby zaznamenala vývoj v oblasti inovácií na slovenskom finančnom trhu. Hlavné zistenia z prieskumu bude NBS prezentovať na pripravovanom seminári o inováciách.

Výsledky prieskumu sú podrobnejšie popísané v Prehľade inovácií v dohliadaných subjektoch finančného trhu v SR, tu:

https://nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Fintech/SK-2021-prehlad-inovacii.pdf

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.