en en

Banková rada NBS predbežne rozhodla o znížení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 1,00 % od 1. 8. 2020

Rýchlosť a sila oživenia slovenskej ekonomiky závisí od schopnosti bánk úverovať ľudí a firmy v tomto komplikovanom období. Národná banka Slovenska preto pokračuje v opatreniach na podporu úverovania.

Hlavným cieľom zníženia proticyklického vankúša je zvýšiť objem voľného kapitálu potrebného na zintenzívenenie úverovania a zároveň vytvoriť pre banky dodatočný priestor na tvorbu opravných položiek. Tie odrážajú najmä konzervatívny prístup bánk k možným stratám v budúcnosti. Samotná výška zlyhaných úverov stúpla len mierne.

Aktuálna výška proticyklického kapitálového vankúša poskytuje dostatočnú rezervu na prípadné straty v nasledujúcom období. Zároveň banky aktuálne pri poskytovaní úverov neobmedzujú žiadne regulačné alebo kapitálové požiadavky.

Naďalej budeme detailne monitorovať vývoj v oblasti kreditných strát, dostatočnosť voľného kapitálu na úverovanie ekonomiky a dividendovú politiku bánk, keďže vývoj v týchto oblastiach bude definovať, či bude alebo nebude v budúcnosti potrebné nastavenie vankúša ďalej znížiť. Ak si to situácia bude vyžadovať, sme k pripravení pristúpiť k ďalšiemu zníženiu.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.