en en

Bezpečným platbám počas pandémie pomôže aj zvýšenie limitu pre bezkontaktné platby na 50 eur

Priemerná transakcia pri platbe fyzickou platobnou kartou na Slovensku v roku 2019 bola vo výške 46 eur, mobilom 19 eur a priemerný výber hotovosti z bankomatu bol 165 eur.

Zvýšenie transakčného limitu bezkontaktných platieb z 20 na 50 eur bez nutnosti zadávať PIN na POS-termináloch „kamenných obchodov“ bolo výsledkom rokovaní Národnej banky Slovenska so Slovenskou bankovou asociáciou. Má pomôcť znížiť negatívny dosah pandémie koronavírusu na klientov bánk na Slovensku. Toto opatrenie je súčasťou zákona č. 67/2020 Z. z. (Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19). Jeho opatrenie, ktoré sa týka bezkontaktných platieb kartou, je účinné najneskôr do 14 dní od účinnosti zákona (9. 4. 2020).

Slovensko patrí medzi prvé európske krajiny, ktoré zaviedli bezkontaktné platobné karty. V súčasnosti v SR takmer všetky karty a tiež POS-terminály používajú bezkontaktnú technológiu. Obyvatelia Slovenska si ju obľúbili. Väčšina transakcií u obchodníkov je bezkontaktná. V roku 2019 tvorili bezkontaktné platby 64 % ( 63,57 %) v počtoch a 29 % (28,64 %) objemu všetkých transakcií platobnými kartami.

Platba platobnou kartou, mobilom alebo smart hodinkami je rýchla a bezpečná. Zároveň zvyšuje ochranu držiteľa karty pred nakazením koronavírusom. Preto odporúčame klientom bánk, aby uprednostnili pri platbách v obchodoch platby kartami, mobilmi či smart hodinkami.

Chránia tak seba a zároveň pomôžu urýchliť svoj nákup.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.