en en

Brífing guvernéra NBS a ministra financií

Oddelenie komunikácie NBS oznamuje redakciám, že dnes, t. j. 19. marca 2007 (pondelok) o 9.30 h sa uskutoční brífing ministra financií a guvernéra NBS.
Téma: Revalvácia centrálnej parity slovenskej koruny v ERM II.

Brífing sa uskutoční v budove Ministerstva financií SR, Štefanovičova 5, Bratislava.

Jana Kováčová
odd. komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.