en en

Bronzové odliatky mincí NBS oživia Cyrilo-metodskú cestu na Nitrianskom hrade

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír odovzdal na Nitrianskom hrade dar Nitrianskemu biskupstvu – 15 bronzových odliatkov averzureverzu slovenských pamätných mincí s veľkomoravskou a cyrilo-metodskou tematikou. Tie oživia Cyrilo-metodskú cestu na Nitrianskom hrade. Dar prevzal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Na slávnostnom prevzatí sa zúčastnil aj člen Bankovej rady NBS Karol Mrva a prorektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner.

Z rúk guvernéra Národnej banky Slovenska si Mons. Judák prevzal aj exemplár najnovšej zlatej zberateľskej euromince s motívom Svätopluka II., ktorá je venovaná expozícii Diecézneho múzea na Nitrianskom hrade.

Nitriansky diecézny biskup počas vzájomných rozhovorov poďakoval za vzácne dary a vyjadril nádej, že vzbudia záujem verejnosti o poznávanie najstarších dejín Slovákov.

Guvernér Národnej banky Slovenska potvrdil, že je NBS aj naďalej ochotná pokračovať vo využívaní historických motívov v rámci emisnej činnosti banky a prispievať tým k vzbudzovaniu hrdosti Slovákov na svoju históriu.

Národná banka Slovenska v rokoch 1994 – 2020 vydala celkom 8 pamätných euromincí s motívmi dôležitých udalostí z dejín a významných osobností, ktoré po stáročia ovplyvňovali kultúrne a historické povedomie Slovákov: príchod Konštantína a Metoda na veľkú Moravu, uznanie slovanského liturgického jazyka, ale aj panovníci z obdobia Veľkomoravskej ríše Svätopluk I., Mojmír I., Pribina, Rastislav, Mojmír II. a Svätopluk II. a samozrejme samotní slovanskí vierozvestcovia sv.

Konštantín Cyril a Metod.

Dar NBS pre Nitrianske biskupstvo chce pomôcť zachovávať národné duchovné a kultúrne dedičstvo pre súčasnú, ale aj budúce generácie, aj takouto formou.

Bronzové odliatky po ich vhodnej inštalácii v areáli hradu budú môcť obdivovať domáci či turisti, pútnici, aj návštevníci starobylej Nitry. Stanú sa vhodným doplnkom k pripomínaniu si národných dejín Slovákov prostredníctvom Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorej trasa prechádza aj územím Nitrianskej diecézy, mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na jej budovaní sa Nitrianske biskupstvo aktívne podieľa.

Fotogaléria

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.