en en

Budova NBS opäť ožije svetelným umením – motívom troch mincí

Dvesté výročie narodenia básnika, autor textu slovenskej hymny, Janka Matúšku.
Sté výročie uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici.
A sté výročie vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov.

Národná banka Slovenska si tieto významné udalosti pripomína nielen vydaním zberateľských mincí, ale aj umeleckým nasvietením fasády jej bratislavského ústredia. Okoloidúci, ale prostredníctvom sociálnych sietí NBS aj ktokoľvek na celom svete, si krátko pred začiatkom leta môžu vychutnať ďalšiu porciu slovenského svetelného umenia a dizajnu.

„Pri príležitosti vydania nových minci sme v spolupráci s vizuálnym umelcom Jánom Šickom vytvorili minimalistické, čiernobiele mini- príbehy, ktoré vychádzajú z grafických motívov novovzniknutých mincí. Nadviazali sme na predošlé projekcie, kde základným vizuálnym prvkom ostávajú body a čiary. Vizuálny štýl kombinuje počítačom generovanú grafiku s ručne kreslenými prvkami, kde spája nové technológie s tradičnou kresbou“, hovorí kurátorka Zuzana Pacáková.

Nasvietenie si budete môcť vychutnať od štvrtka, 20. mája 2021 až do soboty, 22. mája 2021 (vrátane), od zotmenia do polnoci.

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur, nesie motív básnika z generácie štúrovcov. Písal básne, ale priťahovali ho aj historizujúce témy, balady, veršované povesti a dráma. Preslávil sa tým, že vo chvíli rozhorčenia nad odvolaním Ľudovíta Štúra z postu učiteľa, zložil text piesne, ktorá sa v 20. storočí stala štátnou hymnou SR.

https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/zberatelske/strieborna-zberatelska-eurominca-10-eur-200-vyrocie-narodenia-janka-matusku

Motívom striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur je aj podzemná vodná elektráreň v Kremnici. Podzemná vodná elektráreň v priestoroch na úrovni Hlavnej dedičnej štôlne v hĺbke 245 m premieňa od roku 1921 silu vody na elektrickú energiu a je významným príkladom technickej zručnosti. Dĺžka Hlavnej dedičnej štôlne medzi šachtou č. IV v Kremnici a ústím pri rieke Hron je 11 km. Prevýšenie je len 5,5 m a miestami to vyzerá , že voda tečie do kopca. Takýto typ diela je v Európe výnimočný, preto je podzemná vodná elektráreň v Kremnici národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska.

https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/zberatelske/strieborna-zberatelska-eurominca-10-eur-podzemna-vodna-elektraren-kremnica

A do tretice, motívom striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur je sté výročie vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Je to celoslovenské, doma i vo svete uznávané učiteľské mužské spevácke teleso. Vznik spolku sa spája s mestom Trenčín a s menami ako G. Valocký a M. Ruppeldt. Od roku 1921 funguje nepretržite dodnes. Zbor získal mnohé významné ocenenia, lebo mnohí skladatelia ako M. Moyzes, M. S. Trnavský, J. V. Dolinský, V. Figuš-Bystrý, J. Cikker, E. Suchoň, P. Špilák či T. Vrškový tvorili hudbu priamo pre zbor.

https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/zberatelske/strieborna-zberatelska-eurominca-10-eur-100-vyrocie-vzniku-spevackeho-zboru-slovenskych-ucitelov

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.