en en

Budova NBS ožije motívmi rozprávok Ľudmily Podjavorinskej a tvorby Janka Kráľa

Národná banka Slovenska pre priaznivcov malých umeleckých diel – zberateľských mincí – pripravila dve nové mince do zbierky: Janko Kráľ-200. výročie narodenia a Ľudmila Podjavorinská – 150. výročie narodenia. Pri tejto príležitosti ožije počas troch nasledujúcich nocí budova NBS aj svetelným umením na motívy oboch mincí.

Kedy?
Piatok-sobota-nedeľa, 29.4-1.5., od zotmenia do polnoci, budova ústredia NBS v Bratislave (strana od Námestia Slobody).

Kto by nepoznal diela Čin-čin, Zajko Bojko alebo Žabiatko autorky Ľudmily Podjavorinskej. Nielen deti, ale aj dospelí si ich môžu pozrieť na budove NBS. Aj tentokrát ich pripravil známy vizuálny umelec Ján Šicko a kurátorka Zuzana Pacáková.

„Veľmi sa tešíme, že sme mohli spolu s Jankom Šickom vytvoriť dva nové príbehy mincí špeciálne pre budovu NBS, ktoré svojou vizualitou nadväzujú na predošlé digitálne mini-príbehy a zároveň prinášajú nové vizuálne momenty ako napríklad ikonické ilustrácie knižiek Ľudmily Podjavorinskej.“
Zuzana Pacáková, kurátorka.

Každá postava je animovaná a v krátkej sekvencii vykoná jednoduchú akciu. Zajac vystrčí hlavu zo svojej nory a nesmelo sa rozhliadne do oboch strán. Následne pozrie dopredu a usmeje sa. Žaba sedí pri vode a mierne sa pohojdáva. Následne zamáva detskému divákovi. Vrabec zobe zo zeme drobné omrvinky, po chvíli zdvihne hlavu a pozrie pred seba.

Druhou časťou iluminácie je tvorba a osobnosť Janka Kráľa.

„Tentokrát som vychádzal z konceptu animácie balád Janka Kráľa z obdobia romantizmu, kde sa  nosným prvkom stáva rozbúrená hladina rieky Váh, ktorá postupne nadobúda podobu ženskej tváre v neustálom pohybe. Predstavuje pre mňa neuchopiteľnosť, túžbu, vnútorný boj a emocionalitu.“
Ján Šicko, autor animácie

Úvod animácie predstavuje rozbúrenú hladinu rieky Váh, v ktorej sa postupne objavujú náznaky ženskej tváre. Tá postupne nadobudne konkrétnu formu. Tá je však neustále v pohybe. Hladina vyjavuje rôzne tváre, ktoré sa vynárajú z abstraktného pohybu častíc, aby na chvíľu nadobudli konkrétny tvar a vzápätí sa znovu rozpadli do zabudnutia…

V závere hladina “vyplaví” mužskú tvár, ktorá symbolizuje Janka Kráľa. Jeho presná podoba sa nedochovala, čo len podporuje neuchopiteľný princíp meniacich sa podobizní.

Fotografie a animáciu si môžete pozrieť na našom Flickri:

Nasvietenie Podjavorinska a Kral

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.