en en

CEBS vydáva elektronického sprievodcu

Výbor pre európske bankové dohľady (CEBS) pracoval počas prvých rokov svojej existencie na niekoľkých problémoch a vydal konečnú verziu smerníc k rozmanitým témam. Elektronický sprievodca (EGB) len prezentuje tieto smernice iným, štruktúrovanejším a dostupnejším spôsobom. Primárnym cieľom EGB je podpora dôsledného zavedenia legislatívy EÚ a konvergencia dohliadacích postupov kompiláciou súhrnov (prehľadov) smerníc prezentovaných CEBS-om. Viac na stránke: www.c-ebs.org/ElectronicGuidebook.htm

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.