en en

Celkové rozloženie úspor domácností nezmenila ani pandémia

A ako sú na tom so sporením obyvatelia Slovenska?

  • Na Slovensku sporí najviac ľudí prostredníctvom vkladov v banke, a to až takmer 49% Z nich 70% tvoria vklady na bežných účtoch a štvrtinu termínované vklady, najčastejšie na jeden alebo päť rokov
  • necelých 13% peňazí majú Slováci uložených v cenných papieroch alebo akciách
  • 11% svojich peňazí majú Slováci v hotovosti alebo schovaných doma „pod matracom“
  • Zvyšné peniaze majú v penzijných, poistných a iných schémach.

Celkové rozloženie úspor domácností nezmenila ani pandémia

Celkové rozloženie úspor domácností nezmenila ani pandémia

Pandémia však spôsobila, že domácnosti nemali počas dvoch vĺn pandémie s prísnymi protipandemickými opatreniami kde míňať svoje príjmy, a preto im vzrástla miera úspor a to pomerne dynamicky (v prvom polroku 2021 medziročne o takmer 12 %). Preto začali domácnosti hľadať aj iné možnosti, kde ukladať nasporené peniaze, (čo možno vidieť na nasledujúcom grafe):

Celkové rozloženie úspor domácností nezmenila ani pandémia

Domácnosti nevyberali a neschovávali hotovosť a viac investovali do cenných papierov aj do poistiek. V dôchodkových schémach im pribudli peniaze, keďže sa globálne zvyšovali ceny aktív.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.