en en

Cena guvernéra NBS

Národná banka Slovenska (NBS) v tomto roku pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku po prvýkrát vo svojej histórii vyhlasuje súťaž o cenu guvernéra NBS. Guvernér NBS koncom roka 2013 odovzdá cenu študentom vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú, prácu v oblasti ekonómie. Súťaž o cenu guvernéra plánuje NBS uskutočňovať každoročne.

Do súťaže o cenu guvernéra sa môžu zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí. V roku 2013 je možné prihlásiť najmä práce obhájené v školskom roku 2012/2013. NBS privíta v súťaži najmä dizertačné práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu.

Ako uviedol guvernér NBS Jozef Makúch „cieľom ocenenia je podporiť najlepších študentov ekonómie na Slovensku a pomôcť im stať sa príkladom pre ďalšie generácie študentov. Budeme kontaktovať akademické pracoviská na Slovensku aj v zahraničí, aby nám pomohli takýchto výnimočných študentov nájsť a odporučili im prihlásiť svoje práce do súťaže.“

Študenti sa do súťaže môžu prihlásiť do konca júna, pričom prihlásené práce je potrebné obhájiť do 15. septembra. Guvernér NBS ceny udelí do konca roku 2013. Guvernér udelí až tri ceny s odmenami do 1500, 1000 a 500 eur. Podrobnejšie podmienky súťaže sú zverejnené v štatúte.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.