en en

Cena guvernéra odmenila diplomovú prácu, ktorá hovorí o odlive peňazí zo Slovenska do zahraničných daňových rajov

Cenu tento rok získal Mgr. Michal Tóth.

Mgr. Michal Tóth je absolventom Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho diplomová práca „The Causes and Development of the Outflow of Slovak Finances to Tax Havens“ skúmala vývoj a príčiny odlivu financií zo Slovenska do zahraničných daňových rajov vzhľadom na politiky zavedené na Slovensku voči týmto daňovým rajom. Ukazuje sa, že kým tieto politiky majú krátkodobý vplyv, v dlhodobom horizonte sa ich efekt stráca. Práca analyzuje aj vplyv rôznych ukazovateľov vo vybraných krajinách Európskej únie na odliv financií do daňových rajov. Najsilnejší pozitívny vzťah sa ukazuje v prípade sadzby dane z príjmu právnických osôb.

Cena guvernéra odmenila diplomovú prácu, ktorá hovorí o odlive peňazí zo Slovenska do zahraničných daňových rajov
zľava: školiteľ Brian Fabo, guvernér NBS Peter Kažimír a laureát Ceny guvernéra NBS, Michal Tóth

Cena guvernéra sa odovzdáva pravidelne ročne. Cena je určená študentom vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenským občanom študujúcim v zahraničí s prácami v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu.

Cena guvernéra odmenila diplomovú prácu, ktorá hovorí o odlive peňazí zo Slovenska do zahraničných daňových rajov

Viac informácií, aj víťazi minulých kôl sú uvedené na stránke NBS:

Cena guvernéra NBS je súťaž, ktorú NBS vyhlasuje každoročne od roku 2013. V roku 2022 sa do súťaže prihlásilo 5 študentov.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.