en en

Cena guvernéra pre absolventov Operného štúdia SND

Národná banka Slovenska podporuje umenie a je hrdým partnerom Operného štúdia SND. V piatok 16.6.2023 udelil Peter Kažimír Cenu guvernéra NBS absolventom 2. cyklu Operného štúdia Slovenského národného divadla v sezónach 2021/2022 a 2022/2023.

Cenu guvernéra NBS získali členovia Operného štúdia SND:
Veronika Bilová, Robin Červinek, Jinxin Chen, Ivan Lyvch, Martin Morháč, Pavol Mucha, Zoya Petrova, Belinda Sandiová.

Cena guvernéra pre absolventov Operného štúdia SND
Autor fotografie: Jozef Barinka

Operné štúdio SND je umelecko-vzdelávacím projektom Opery SND, ktorý pripravuje mladých operných spevákov na profesionálnu divadelnú scénu. V dvojročnom cykle speváci absolvujú vzdelávacie semináre a majstrovské kurzy vedené poprednými osobnosťami kultúrneho a operného života. Medzi lektorov patria napríklad David Radok, Pavol Bršlík, Adam Plachetka, Peter Mikuláš, Markéta Cukrová či Emília Vášáryová.

Speváci sa zároveň pravidelne stretávajú s umeleckými koučmi – opernou speváčkou Adrianou Galla Kohútkovou a dirigentom Dušanom Štefánkom.
Pre spevákov je dôležité získavať cenné skúsenosti s verejným vystupovaním. Operné štúdio SND ponúka hneď niekoľko možností – obsadzuje členov štúdia do menších postáv v tituloch Opery SND, usporadúva koncerty a naštudováva vlastné operné tituly na doskách SND.​

Cena guvernéra pre absolventov Operného štúdia SND
Autor fotografie: Jozef Barinka

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.