en en

Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť. To je motto týždňa finančného vzdelávania.

Slovensko sa opäť pridáva k medzinárodnej iniciatíve Global Money Week (GMW), ktorej cieľom je spopularizovať finančné vzdelávanie a prepájať ľudí, ktorí sa vzdelávaniu venujú.

Čo je Global Money Week?

Počas týždňa od 18. do 24. marca 2024 sa budú na Slovensku konať rôzne aktivity, ktoré budú zamerané na zlepšenie finančnej gramotnosti nielen detí, ale aj dospelých. Odborníci na vzdelávanie, školy, neziskové organizácie a iní nadšenci finančného vzdelávania sa môžu pridať k iniciatíve a pripraviť v tomto týždni vlastnú aktivitu. Národná banka Slovenska je národným koordinátorom GMW 2024 na Slovensku a zabezpečuje registráciu aktivít a komunikačnú kampaň. Základné a stredné školy majú navyše ako motiváciu možnosť zapojiť sa do súťaže o atraktívne ceny.

Medzinárodný týždeň peňazí prináša organizácia OECD už 12. krát a každý ročník je zameraný na inú tému. Spoločným menovateľom je  myšlienka na lepšiu budúcnosť a udržateľné riešenia. Témou GMW2024 je: Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť (Protect your money, secure your future). Aktivity sú primárne zamerané na ochranu peňazí a budovanie bezpečnej budúcnosti. Aj keď z informácií okolo nás môžeme mať pocit, že väčšine podvodníkov naletia seniori, sú to práve mladí ľudia, ktorí sa pre svoje nedostatočné skúsenosti a nižšiu finančnú gramotnosť dajú nachytať a prichádzajú o svoje  úspory.

Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť. To je motto týždňa finančného vzdelávania.
Ak sa chcete zapojiť, stačí sa zaregistrovať

Registrácia partnerov prebieha do 14. marca prostredníctvom registračného formulára a počet zapojených neustále rastie.

Medzi partnermi nájdete napríklad FinQ centrum, Slovenskú bankovú asociáciu, Združenie Cesta von, Junior Achievement Slovensko, Mladého podnikavca a viac ako 70 základných, stredných, vysokých i materských škôl z celého Slovenska.

Kompletný zoznam zapojených škôl a partnerov nájdete na stránke 5penazi.sk/global-money-week.

Zážitkové vzdelávanie NBS/5peňazí

NBS prináša okrem kampane aj vlastné aktivity. Prostredníctvom programu 5peňazí už  štvrtý rok realizuje zážitkové finančné vzdelávanie v štyroch  mestách na Slovensku. Okrem toho počas týždňa GMW predstaví na sociálnych sieťach niekoľko nových pomôcok a aktivít, ktoré pripravila na zvýšenie finančnej i čitateľskej gramotnosti. V piatok sa bude konať v centrále NBS národné finále súťaže Generácia €uro pre stredné školy.

V školách sa žiaci zapoja do rôznych aktivít ako napríklad kvízy, finančné hry, výroba peňaženiek a podobne. Pre verejnosť je určený napríklad bezplatný kurz Reč peňazí od NBS a Nadácie NN ľuďom.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.