en en

Cirkevné organizácie a hnutia pomôžu citlivým skupinám pri získavaní a porozumení informácií o zavedení eura.

Bratislava, 2. apríla 2008. Súčasťou informačnej kampane o zavedení eura na Slovensku sú projekty zamerané na citlivé cieľové skupiny. „Ide o projekty predovšetkým pre starších občanov, osamotených ľudí, zdravotne postihnutých, deti, ako aj ľudí odkázaných na materiálnu alebo fyzickú pomoc iných. Pri príprave špecifických projektov sme vychádzali z možností týchto ľudí, pričom sme sa zamerali na ich individuálne informačné potreby“ – povedal Martin Šuster, vedúci Pracovného výboru pre komunikáciu zavedenia eura na Slovensku. Ďalej M. Šuster dodal: „Na oslovenie týchto skupín hľadáme partnerov, ktorí sú s nimi v kontakte, pomáhajú im zlepšovať podmienky ich života a teda im môžu pomôcť aj pri prechode na euro.“

Splnomocnenec vlády pre zavedenie eura na Slovensku, Igor Barát v tomto smere už požiadal o pomoc a spoluprácu katolícku cirkev prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska v marci toho roku. Rokovania o spolupráci na informačnej kampani o zavedení eura sa uskutočnili aj na pôde Ekumenickej rady cirkví v SR v Bratislave. Národná banka Slovenska súčasne pripravila projekty spolupráce pri šírení informácií o zavedení eura s ďalšími cirkevnými organizáciami. V priebehu apríla a mája 2008 sa uskutočnia semináre pre vybraných expertov jednotlivých cirkevných organizácií a hnutí. Prezentáciu o zavedení eura pripravili zástupcovia NBS aj pre organizácie v rámci Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. S dôrazom na citlivé cieľové skupiny sa dnes uskutočnila prednáška o zavedení eura v priestoroch ústredia Evanjelickej Diakonie ECAV v Bratislave. Na prednáške sa zúčastnili riaditelia zariadení Evanjelickej Diakonie, ktorí ďalej sprostredkujú informácie o eure zamestnancom a dobrovoľníkom, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi týchto zariadení. „Naším poslaním je pomáhať všade tam, kde sú ťažko zvládnuteľné situácie. Prechod na euro bude dozaista veľkou zmenou pre všetkých. Situáciu uľahčí včasná príprava a dostatok informácií. Žiaľ, niektorí ľudia – slabší, izolovaní či hendikepovaní nemajú taký kvalitný prístup k informáciám ako väčšina občanov alebo ich nevedia a nemôžu plnohodnotne prijať a porozumieť im. Na to sme tu aj my, aby sme ich upokojili a pomohli im zvládnuť aj túto situáciu.“– uviedol Ing. Ján Huba, riaditeľ Evanjelickej Diakonie na Slovensku.

Evanjelická Diakonia zabezpečuje duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV. Strediská ED ECAV na Slovensku: SED SVETLO Červenica, AGAPÉ Svätý Jur – Ubytovacie a školiace stredisko, SED Kšinná – Domov dôchodcov, Evanjelická špeciálna základná škola internátna, Červenica, SED Banská Bystrica – Domov detí – Sieť náhradných rodín, SED Horné Saliby – Domov dôchodcov / Domov sociálnych služieb, SED Hontianske Moravce – Domov penzión / Domov dôchodcov , SED Košeca – Domov dôchodcov, SED Trnava – Domov dôchodcov / Domov sociálnych služieb, SED Veľký Slavkov – Útulok – Dom na polceste, SED Sučany – Domov dôchodcov / Domov sociálnych služieb, SED Púchov – Detské opatrovateľské centrum – jasle. Pripravujú sa do prevádzky: SED Slatina nad Bebravou, SED Veličná, SED Horná Mičiná, SED Babiná, SED Vranov a SED Komárno.

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1 | 813 25 Bratislava 1 | Tel.: +421 2 5787 2918
e-mail: diana.garbierova@nbs.sk

Tlačová správa a foto na stiahnutie: http://www.euromena.sk/