en en

Členom Bankovej rady NBS sa stal Ing. Štefan Králik

Vláda Slovenskej republiky dňa 4. marca 2009 vymenovala za člena Bankovej rady NBS Ing. Štefana Králika, s účinnosťou od 1. apríla 2009.

Štefan Králik pracuje v centrálnej banke od jej vzniku až doteraz. V rokoch 1993 – 2007 pôsobil ako vrchný riaditeľ pre legislatívno-právnu oblasť, riadenie ľudských zdrojov, vzdelávanie, verejné informácie a vzťahy k štátnemu rozpočtu. Od októbra 2007 bol riaditeľom Kancelárie guvernéra povereným aj pre riadenie odboru právnych služieb.

Od 1. apríla 2009 je členom Bankovej rady NBS a výkonným riaditeľom, zodpovedným za riadenie oblasti kancelárie guvernéra a právnych služieb.

Počas pôsobenia v Národnej banke Slovenska zastával rôzne pozície: tajomník Bankovej rady NBS (od roku 1993), predseda Rady fondu ochrany vkladov (od októbra 2002), podpredseda Dozorného výboru Úradu pre finančný trh (2002-2006), člen výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku (od marca 2007), člen Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie (od novembra 1999) a pod.

Je absolventom Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, odbor financie.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.