en en

Databáza Subjekty finančného trhu už umožňuje aj hromadné sťahovanie údajov

Národná banka Slovenska od tohto týždňa umožňuje z databázy Subjekty finančného trhu hromadné sťahovanie údajov. Touto zmenou chceme zjednodušiť prístup k údajom a zvyšovať otvorenosť.

Otvorené registre sú dôležitou súčasťou ekosystému údajov Slovenska a finančného trhu. Databáza poskytuje údaje o slovenských dohliadaných subjektoch, vrátane ich pôsobenia v zahraničí, a tiež údaje o zahraničných subjektoch, ktoré pôsobia na území Slovenska. Doteraz sa z nej verejnosti poskytovali len individuálne údaje (od 1. 5. 2016) a osobitný zoznam subjektov, ktoré poskytujú platobné služby podľa smernice PSD2 (vo formáte JSON od 13. 1. 2018).

Hromadné údaje sú odteraz k dispozícii na dennej báze, pričom obsahujú všetky subjekty, ktoré majú k danému dňu udelené aspoň jedno oprávnenie na činnosť na finančnom trhu. Údaje je možné sťahovať vo formáte XLSX a v strojovo čitateľnej forme vo formáte JSON.

Hromadné poskytovanie údajov výrazne zvýši komfort pre používateľov týchto informácií a prispeje k transparentnosti, efektívnosti a informovanosti o finančnom trhu. Využitie nájde nielen v odborných inštitúciách, ale aj u spotrebiteľov finančných produktov.

Podrobnejšie informácie k hromadnému poskytovaniu údajov sú k dispozícii priamo na webových stránkach databázy.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.