en en

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V NBS

Po tretí raz vo svojej 15-ročnej histórii Národná banka Slovenska (NBS) sprístupní verejnosti priestory svojej budovy v sobotu 27. septembra 2008. Deň otvorených dverí v NBS sa uskutoční tento rok symbolicky v Deň eura. Počas Dňa otvorených dverí budú pre návštevníkov okrem prehliadky 111 m vysokej budovy s jedinečným výhľadom na hlavné mesto i na široké okolie pripravené tri výstavy: Výstava o histórii a súčasnosti slovenskej meny, výstava Európskej centrálnej banky o eure, výstava prác študentov z celoslovenskej súťaže Euro mojimi očami. V rámci sprievodných podujatí budú mať občania okrem iného možnosť stretnúť sa s guvernérom NBS Ivanom Šramkom a diskutovať na tému Zavedenie eura na Slovensku a postavenie NBS v Európskom systéme centrálnych bánk. NBS sprístupní rokovacie priestory Bankovej rady NBS, pracovňu a zasadaciu miestnosť guvernéra a pracovisko knižnice. Unikátnou príležitosťou bude možnosť pozrieť si vystavenú zlatú tehličku, počas celého dňa sa bude prezentovať i archív NBS, návštevníci budú mať tiež možnosť diskutovať s expertmi, ktorí posudzujú pravosť bankoviek a ich falzifikáty. Pre návštevníkov bude pripravená historická ručná razba mincí, prezentácia špeciálnej techniky, ktorá sa používa pri preprave hotovosti a viaceré informačné materiály, zamerané na problematiku zavedenia novej meny. Pre každého návštevníka je pripravený aj malý darček, spojený s eurom alebo NBS. Deň otvorených dverí v NBS v novembri 2003 navštívilo viac ako 4 000 ľudí a v máji 2006 prešlo bránami NBS takmer 3000 návštevníkov. Deň otvorených dverí v NBS na ulici Imricha Karvaša 1 v Bratislave potrvá od 9.00 do 15.00 h.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.