en en

Dnes je uvedená do obehu nová bankovka 10 €

  • Nová bankovka je odolnejšia voči falšovaniu a jej pravosť sa dá ľahko overiť.
  • Eurosystém v rámci príprav na novú bankovku spolupracoval s výrobcami a vlastníkmi zariadení na spracovanie bankoviek.
  • Novú bankovku predstavuje online video „Zoznámte sa s novou bankovkou 10 €“, ktoré je k dispozícii v 23 jazykoch.

Dňa 23. septembra 2014 je uvedená do obehu nová bankovka 10 € série Európa. „Je dôležité, aby mohli všetci aj naďalej používať eurové bankovky s úplnou dôverou. Preto zavádzame sériu Európa“, povedal Yves Mersch, člen Výkonnej rady ECB zodpovedný za oblasť bankoviek.


Podobne ako nová bankovka 5 € má aj nová bankovka 10 € niekoľko zdokonalených ochranných prvkov a vynovený vzhľad. Obsahuje hologram a vodoznak s portrétom Európy, postavy z gréckej mytológie. Na nových bankovkách je aj lesklé „smaragdové číslo“: pri naklonení bankovky vytvára svetelný efekt, ktorý sa pohybuje nahor a nadol, a zároveň mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú. Vďaka týmto a ostatným ochranným prvkom sa bude dať nová bankovka 10 € veľmi ľahko overiť hmatom, pohľadom a naklonením.

V snahe uľahčiť zavedenie novej bankovky a zabezpečiť, aby ju široká verejnosť i zariadenia na spracovanie bankoviek vedeli ľahko rozpoznať, prijal Eurosystém viacero opatrení s cieľom podporiť výrobcov a vlastníkov zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek. Novú bankovku 10 € im napríklad už deväť mesiacov pred jej zavedením poskytol na testovanie a zabezpečil tak dostatok času na adaptáciu zariadení. Zjednodušil tiež postup získania novej bankovky 10 € na účely adaptácie zariadení. V rámci partnerského programu Eurosystém zorganizoval seminár venovaný bankovkám, ktorý sa konal v Bruseli. Na národnej úrovni boli so zúčastnenými stranami v priamom kontakte národné centrálne banky.

Národné centrálne banky krajín eurozóny ECB informovali, že v rámci svojich kapacít vynaložili maximálne úsilie na to, aby v príslušných krajinách uľahčili proces adaptácie zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek na novú bankovku.

„V záujme plynulého zavedenia novej bankovky 10 € vyzývam všetkých vlastníkov zariadení na spracovanie bankoviek, aby zabezpečili adaptáciu svojich zariadení na novú bankovku,“ uviedol Yves Mersch.

Bankovky 10 € prvej série sa budú vydávať aj naďalej v záujme vyčerpania existujúcich zásob. Budú v obehu spolu s bankovkami 10 € série Európa. Neskôr sa budú z obehu postupne sťahovať, až nakoniec prestanú byť zákonným platidlom. Presný dátum ukončenia ich platnosti bude oznámený v dostatočnom predstihu.

Na stránke www.nove-eurobankovky.eu je v 23 jazykoch Európskej únie k dispozícii video s názvom „Zoznámte sa s novou bankovkou 10 €“, ktoré obsahuje informácie o novej bankovke a o spôsobe overenia jej pravosti. Okrem neho sú na stránke aj ďalšie videá a materiály venované eurovým bankovkám, napríklad „Euro Cash Academy“.

Kontaktnými osobami pre médiá sú Elodie Nowodazkij, tel. +49 69 1344 7390 a William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.