en en

Do troch miliónov obchodov a malých podnikov sa rozpošlú letáky o novej bankovke 10 €

● V rámci príprav na zavedenie novej bankovky 10 € do obehu dňa 23. septembra 2014 sa do troch miliónov obchodov a malých podnikov v eurozóne rozpošlú informačné letáky a karty o novej bankovke 10 €.

● V letáku obchody a malé podniky nájdu informácie o potrebnej úprave zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek na prijímanie nových bankoviek 10 €.

Nová bankovka 10 € série Európa bude uvedená do obehu 23. septembra 2014. V snahe zabezpečiť, aby sa ľudia, ktorí v práci narábajú s hotovosťou, mohli oboznámiť so vzhľadom a ochrannými prvkami novej bankovky a vedeli o nich informovať aj svojich zákazníkov, Eurosystém v júni rozpošle letáky do viac ako troch miliónov obchodov a malých podnikov v eurozóne.

V letáku profesionálni spracovatelia peňazí nájdu informácie o harmonograme zavedenia novej bankovky 10 € a o krokoch potrebných na úpravu ich zariadení na jej prijímanie. Leták zároveň pripomína, že pravosť bankovky sa dá aj bez prístrojov jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.

Riaditeľ odboru ECB pre bankovky Ton Roos pri tejto príležitosti uviedol: „Túto rozsiahlu informačnú kampaň uskutočňujeme, aby sa informácie dostali k čo najväčšiemu počtu profesionálnych spracovateľov peňazí vo všetkých krajinách eurozóny a pripravili ich na novú bankovku“.

Letáky sa dnes začali distribuovať vo Fínsku a Estónsku a do konca júna budú k dispozícii vo všetkých krajinách eurozóny. V prípade záujmu si letáky môžete objednať aj prostredníctvom internetovej stránky www.nove-eurobankovky.eu.

Kontakt pre médiá: Elodie Nowodazkij, tel.: +49 69 1344 7390.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.