en en

Dočasné intervenčné opatrenia ESMA vo vzťahu k poskytovaniu binárnych opcií a finančných rozdielových zmlúv retailovým investorom

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) rozhodol o prijatí dočasných intervenčných opatrení vo vzťahu k poskytovaniu binárnych opcií a finančných rozdielových zmlúv (CFD) retailovým investorom.

Dočasné intervenčné opatrenie, ktoré sa vzťahuje na binárne opcie sa bude uplatňovať od 2. júla 2018 počas obdobia troch mesiacov a dôjde ním k zákazu uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja týchto finančných produktov retailovým investorom.

Dočasné intervenčné opatrenie, ktoré sa vzťahuje na finančné rozdielové zmluvy (CFD) sa bude uplatňovať od 1. augusta 2018 počas obdobia troch mesiacov a dôjde ním k obmedzeniu uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja týchto finančných produktov retailovým investorom. Tieto činnosti bude dovolené vykonávať iba v prípade splnenia všetkých podmienok uvedených v danom rozhodnutí.

ESMA má, minimálne každé tri mesiace, povinnosť preskúmať dočasné intervenčné opatrenia a zvážiť potrebu opätovného obnovenia ich uplatňovania. Ak sa po tejto trojmesačnej lehote dočasné intervenčné opatrenia neobnovia, automaticky zaniknú.

Národná banka Slovenska bude v rámci výkonu dohľadu nad finančným trhom monitorovať a v prípade potreby vynucovať dodržiavanie uvedených intervenčných opatrení ESMA.

Rozhodnutia boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 1. júna 2018.

Plné znenia obidvoch dočasných intervenčných opatrení v slovenskom jazyku sú dostupné na:

Rozhodnutie k poskytovaniu binárnych opcií

Rozhodnutie o dočasnom obmedzení finančných rozdielových zmlúv

Tlačová správa ESMA v anglickom jazyku k dočasným intervenčným opatreniam.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.