en en

Duálny obeh končí v piatok 16. januára 2009

V piatok 16. januára 2009 končí obdobie duálneho hotovostného peňažného obehu.

Uplynutím duálneho obehu všetky bankovky a mince, ktoré boli vydané na území Slovenskej republiky predo dňom zavedenia eura prestávajú byť zákonným platidlom.

Výlučnými zákonnými platidlami sa pri všetkých platbách stávajú euromince a eurobankovky.

  • Výmena korunových bankoviek a mincí bude možná v nasledujúcich obdobiach:
    – v bankách: mince do 30. 6. 2009 a bankovky do 31. 12. 2009,
    – v NBS: mince do 31. 12. 2013 a bankovky bez časového obmedzenia.
  • Do 19. januára 2009 nie je bezplatná výmena korunových bankoviek a mincí nijako obmedzená počtom či objemom vymieňanej hotovosti, od 20. januára 2009 môžu banky obmedziť bezplatnú výmenu na maximálne 100 kusov korunových bankoviek a korunových mincí.
  • Národná banka Slovenska a banky majú právo požadovať, aby výmena slovenských bankoviek a mincí, ktorých súhrnná hodnota presahuje 15 000 EUR, bola vopred písomne oznámená, najmenej jeden pracovný deň pred uskutočnením výmeny.
  • Národná banka Slovenska a banky majú právo požadovať, aby slovenské bankovky a mince predložené na výmenu za eurá boli roztriedené podľa ich nominálnych hodnôt.
  • Vstupom Slovenskej republiky do eurozóny sa na platbu v hotovosti eurobankovkami a euromincami vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura a par. 17a, ods.3 Zákona o NBS, ktoré stanovujú, že s výnimkou Národnej banky Slovenska, banky, pobočky zahraničných bánk a pôšt žiadna strana nie je povinná prijať pri akejkoľvek jednej platbe viac ako 50 kusov euromincí.
  • Výmenu znehodnotených a inak poškodených eurobankoviek, ak budú celé (t. j. nebude im chýbať žiadna časť), bude vykonávať Národná banka Slovenska a banky. Výmenu necelých eurobankoviek bude vykonávať iba Národná banka Slovenska. Znehodnotené a inak poškodené euromince bude vymieňať Národná banka Slovenska a banky, len ak predložené euromince budú celé; necelé euromince sa nevymieňajú.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.