en en

ECB berie na vedomie rozhodnutie Spolkového ústavného súdu Nemecka a zostáva verná svojmu mandátu

Rada guvernérov dostala predbežnú informáciu od guvernéra Bundesbanky a právneho odboru Európskej centrálnej banky (ECB). ECB berie na vedomie dnešné rozhodnutie Spolkového ústavného súdu Nemecka o programe nákupu aktív verejného sektora (Public Sector Purchase Programme – PSPP).

Rada guvernérov je naďalej odhodlaná urobiť v rámci svojho mandátu všetko potrebné na zabezpečenie rastu inflácie na úrovne zodpovedajúce jej strednodobému cieľu a na riadny prenos menovopolitických krokov zameraných na udržanie cenovej stability do všetkých oblastí hospodárstva a všetkých jurisdikcií eurozóny.

Súdny dvor Európskej únie v decembri 2018 rozhodol, že ECB koná v medziach svojho mandátu v oblasti cenovej stability.

Kontaktná osoba pre médiá: Peter.Ehrlich@ecb.europa.eu, tel.: +49 172 1316227.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.